Anunțuri

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Telega aduce la cunoștință publicarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2021, aplicabile pe teritoriul comunei Telega. Persoanele interesate pot trimite/depune, în scris, propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de hotărâre cel târziu până la data de 10 decembrie 2020.